Synsundersøkelse av barn

Synsundersøkelse av barn

Synsundersøkelse av barn foregår på en litt annen måte enn hos voksne.
Synsundersøkelser av barn har ulike framgangsmåter og målsettinger avhengig av alderen.

Bestill time Lese- og skrivevansker

Synsundersøkelse av barn

Synsundersøkelse av barn foregår på en litt annen måte enn hos voksne.
Synsundersøkelser av barn har ulike framgangsmåter og målsettinger avhengig av alderen.

Bestill time Lese- og skrivevansker

Vi tilstreber alltid å oppnå gode relasjoner med barnet slik at det føler seg trygt. Vi vil gjerne at foresatte er med på undersøkelsen.

Hos de yngste er målet først og fremst å kartlegge synets funksjon og om det ligger an til normal utvikling og stimulering av synet. En eventuell korreksjon lages for at dette skal skje. Til dette trenges det både andre tester og prosedyrer enn hos voksne. Vi bruker objektive testmetoder, det vil si at vi ikke er avhengig av tilbake respons fra barnet.

Når barnet kan kommunisere brukes det metoder som er enkle å forstå og gjennomføre. Barnet sitter ofte i fanget til foresatte for å ha en trygg atmosfære. Fremdeles er målsettingen med undersøkelsen å lage en eventuell løsning/trening som er funksjonell og sikrer god utvikling av synet til barnet.

Når barnet er kommet i skolealder vil undersøkelsen bli mer nøyaktig. Da vil man sørge for at barnet ser små detaljer samtidig som man vektlegger praktisk funksjoner som omstilling fra avstand til nært, følge ulike objekter og nøyaktigheten i plasseringen av øynene som når barnet leser.

Les mer om synsundersøkelse her.


Synshjelpemidler for barn

Briller

Hvilke innfatninger man velger til barna avhenger både alder og bruken. Til små barn er det aller viktigste at brillen sitter godt på og at de tåler røff bruk. Større barn har ofte en klar oppfatning av hvordan innfatningen skal se ut.

Vi har et stort utvalg av innfatninger med moderne design som passer små ansikt. Kom inn og prøv. Brilleglassene kan man «skreddersy» slik at de blir så tynne som mulig. Da får du lette og pene briller.

Refusjon

Har barnet rett til behandlingsbrille fra Trygden fyller vi ut skjemaer og søker til NAV for deg.
Inntil man er 18 år har alle rett til støtte fra NAV om man har styrker over 1.0.
Vi ordner søknaden og trekker fra beløpet på brillen din.

Kontaktlinser

Også barn vil kunne ha stor glede av kontaktlinser. Fordelene ved å slippe briller er mange og gjør barnet friere i ulike aktiviteter som fotball, håndball, hockey, kampsport eller hesteridning. Ved noen typer synsfeil er kontaktlinser et bedre optisk hjelpemiddel enn briller.

Tilpasningen av kontaktlinser hos unge er viktig. Man må sørge for at den har optimal funksjon slik at øyet kan utvikle seg normal og gi god komfort. Barn kan bruke alle typer linser. Det er en fordel at barnet selv kan ta ansvaret for håndtering (sette inn og ta ut linsene)

Solbriller til barn

Her er det superviktig at glassene har UV-beskyttelse. Alle solbriller vi har i butikken har 100% UV-beskyttelse. Barnas pupiller er ofte større en hos voksne og dermed kommer det mer lys inn i øyet. Da må beskyttelsen være i orden. Til små barn er det en fordel å feste solbrillen med strikk eller brillesnor.

Kom innom butikken, så hjelper vi deg med å finne de riktige solbrillene til ditt barn

Bestill synsundersøkelse

Enten du bruker briller eller linser så er det lurt å kontrollere jevnlig at styrken du bruker er rett og at øynene har god helse.