Lese- og skrivevansker

Lese- og skrivevansker

Det kan være mange ulike årsaker til lese- og skrivevansker.

En viktig faktor for å lese og skrive er at synsapparatet fungerer så optimalt som mulig.

Bestill synsundersøkelse

Lese- og skrivevansker

Det kan være mange ulike årsaker til lese- og skrivevansker.

En viktig faktor for å lese og skrive er at synsapparatet fungerer så optimalt som mulig.

Bestill synsundersøkelse

Synsfeil som langsynthet, nærsynthet eller skjev hornhinne vil kunne gi et uklart bilde på netthinnen. Da blir det selvsagt vanskelig å tolke det man ser.

På samme måte er samsynet en viktig faktor. Øynene må kunne koordinere seg sammen på en uanstrengt måte.
Man må kunne samle øynene, bevege dem i et ønsket lesemønster og være nøyaktig hvor man fokuserer (både sakkadebevegelser og linjeskift).
Når disse faktorene er på plass må hjernen tolke og bruke denne informasjonen.
Det visuelle minnet og persepsjonen er avgjørende for å kunne få god flyt i lesingen.

Heldigvis kan mange av disse egenskapene trenes opp.
Syn er en lært egenskap som starter hos barn allerede etter fødselen. Når vi legger opp et treningsprogram bygger vi opp de ulike synsfunksjonene i riktig rekkefølge, slik at man får et nytt og bedre fundament til å utnytte synet sitt gjennom dagen. Dette vil oftest ta fra 2-6 måneder.

Les mer om synstrening her.

Det er viktig å understreke at vi ikke lærer deg å lese, men gjør deg i stand til å kunne lære å lese. Treningsprogrammet vårt erstatter ikke tiltak som er satt i gang på skole eller PPT, men vil være et viktig supplement.

Kom innom for mer informasjon og/eller bestill time for utredning. En fullstendig undersøkelse varer ca 1 time.

Bestill synsundersøkelse

Enten du bruker briller eller linser så er det lurt å kontrollere jevnlig at styrken du bruker er rett og at øynene har god helse.