Synstrening

Synstrening

Ved hjelp av synstrening lærer du å utnytte synet ditt bedre og bruke det på en riktig og mer effektiv måte. Det er altså ikke bare øyets muskelstyrke og bevegelighet som trenes.

Bestill time

Synstrening

Ved hjelp av synstrening lærer du å utnytte synet ditt bedre og bruke det på en riktig og mer effektiv måte. Det er altså ikke bare øyets muskelstyrke og bevegelighet som trenes.

Bestill time

Lær å bruke synet

Synstrening (Behavioural Optometry) er et treningsprogram for å bedre synets funksjon. Dette innebærer både tradisjonell synstrening som gir øynene bedre krefter og utholdenhet samt bedre visuell persepsjon (det vil si hvordan vi oppfatter ting, og hvordan vi tolker det).

Det er minst like viktig å lære hvordan du skal bruke synet og utnytte det du egentlig ser. Dette vil være nyttig i en lang rekke situasjoner i ditt daglig liv: som utholdenhet, konsentrasjon, leseforståelse, lesehastighet, bilkjøring, svimmelhet og en lang rekke sportsaktiviteter.

Opptreningen er et tredelt treningsprogram:

 • Den første delen er å oppnå nye ferdigheter.
 • Del to er å ta disse ferdighetene i bruk.
 • Den tredje delen er å etablere disse ferdighetene slik at de blir varige.
 • Vanligvis vil et slikt treningsprogram vare fra 2–6 måneder.

Brillehjørnet Lillehammer har optometrister som har videreutdannet seg i denne treningsmetoden; Terje Huslænde og Jan Terje Årset. De har spesialisert seg innen dette feltet, og har innredet en klinikk for denne type trening med mye spesialutstyr. Ett av instrumentene måler faktisk øyets bevegelser 60 ganger i sekundet! På denne måten kan man nøyaktig se hvordan øynene brukes ved lesing. Dermed er man i stand til både å se hva som kan forbedres og måle objektivt endringene over tid.

Hvem vil kunne ha fordel av synsstrening (Behavioural Optometry)?

 • Alle vil kunne forbedre synets funksjoner, men spesielt de som blir fort slitne ved lesing/data og konsentrert nærarbeid.
 • De som ønsker å øke lesehastigheten.
 • De som synes det er vanskelig å huske hva man nettopp har lest.
 • De som opplever at bokstavene er urolige / går i hverandre.
 • De som ofte bommer på linja.
 • De som har tidvis dobbeltsyn.
 • De som blir fort kvalm /svimmel/ får ubehag ved konsentrasjonsoppgaver.
 • De som ønsker å bedre oppmerksomheten perifert (sidesyn ved bilkjøring og aktiviteter som fotball, håndball etc).
 • De som har nedsatt synsfunksjon på ett øye.
 • De som skjeler tidvis eller konstant.
 • De som tidvis ser tåkete/uklart på avstand/og eller nært.
 • De som ønsker å kontrollere utviklingen av nærsynthet.
 • De som har fått nedsatt funksjon etter traume som f.eks. hjernerystelse eller hjerneinfarkt.

Kom innom for mer informasjon eller bestill time for utredning.

Bestill synsundersøkelse

Enten du bruker briller eller linser så er det lurt å kontrollere jevnlig at styrken du bruker er rett og at øynene har god helse.