Synsundersøkelse av barn foregår på en litt annen måte enn hos voksne

Synsundersøkelser av barn har ulike framgangsmåter og målsettinger avhengig av alderen.
Vi tilstreber alltid å oppnå gode relasjoner med barnet slik at det føler seg trygt.
Vi vil gjerne at foresatte er med på undersøkelsen.

Hos de yngste er målet først og fremst å kartlegge synets funksjon og om det ligger an til normal utvikling og stimulering av synet. En eventuell korreksjon lages for at dette skal skje.
Til dette trenges det både andre tester og prosedyrer enn hos voksne. Vi bruker
objektive testmetoder, det vil si at vi ikke er avhengig av tilbake respons fra barnet.

Når barnet kan kommunisere brukes det metoder som er enkle å forstå og gjennomføre.
Barnet sitter ofte i fanget til foresatte for å ha en trygg atmosfære. Fremdeles er målsettingen med undersøkelsen å lage en eventuell løsning/trening som er funksjonell og sikrer god utvikling av synet til barnet.

Når barnet er kommet i skolealder vil undersøkelsen bli mer nøyaktig. Da vil man
sørge for at barnet ser små detaljer samtidig som man vektlegger praktisk funksjoner som omstilling fra avstand til nært, følge ulike objekter og nøyaktigheten i plasseringen av øynene som når barnet leser.

Les mer om synsundersøkelse her.

 

 

 

 

 

Åpningstider:
Hverdager: 09.00-17.00
Torsdager: 09.00-19.00
Lørdager: 09.00-15.00